Vorige week maandag 14 januari hield Het Open Venster zijn eerste openbare Nieuwjaarsreceptie. Er was veel belangstelling. Niet alleen waren er veel bezoekers en vrijwilligers, er was ook grote belangstelling van instellingen waarmee Het Open Venster een connectie heeft, zoals de gemeente Alphen aan den Rijn, Stichting De Binnenvest (Leiden), stichting Slimm, de gebiedsadviseurs van de wijk Ridderveld, stichting Geldzorg, de wijkagent, Alphen Beweegt en nog vele anderen. Voordat het buffet geopend werd hield voorzitter Martin Wijnans een toespraak over de veranderingen die in de twee afgelopen jaren zijn ingezet en welke gevolgen die hebben voor Het Open Venster. Het beste voorbeeld daarvan is de nieuwe keuken die in november vorig jaar is geïnstalleerd. Die was een direct gevolg van het aanleggen van de moestuin, waar groenten geoogst konden worden en die natuurlijk verwerkt moesten worden voor consumptie. Uitgebreid werd stil gestaan bij de inzet van de penningmeester die, geïnspireerd door de toezegging van de collecte-opbrengst van de Zomerdienst aan het Meer, vele fondsen heeft aangeschreven om een bijdrage te vragen. Met een geweldig resultaat waardoor de keuken al hetzelfde jaar kon worden aangeschaft. Een en ander heeft er ook toe geleid dat de professionele staf werd uitgebreid met een kokkin, die vanaf maart 2018 de keuken heeft geleid, en, het mag nog een keer worden gezegd: met grote inzet, voortvarendheid en kordaatheid. Zij kreeg – terecht – een hartelijk applaus.
Er was ook speciale aandacht voor een aantal vrijwilligers die hun werkzaamheden bij Het Open Venster om verschillende redenen vorig jaar hebben neergelegd. Zij ontvingen als dank voor hun inzet een mooi boeket bloemen.

Tenslotte werd het koksjasje getoond dat het logo van Het Open Venster draagt voor degenen die in de keuken werken. Dit maakt duidelijk wie er in de keuken actief is en het is hygiënisch. Met deze aanwinst werd de nieuwe keuken officieel geopend.

Daarna werd het buffet geopend dat bestond uit diverse Hollandse en uitheemse stampotten, aangevuld met gehaktballen, rookworst, kip en gestoofd rundvlees. Het smaakte voortreffelijk, de stemming zat er goed in en het bestuur kan terugkijken op een uitermate geslaagde receptie.

Marieke van der Velde