DOOR DE TIJD

1989: Oprichting

De leden van de Raad van Kerken in Alphen aan den Rijn hebben in 1989 de Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster opgericht met als doel in Alphen aan den Rijn een plek te creëren waar iedereen de gelegenheid krijgt om even tot rust of tot zichzelf te komen, aandacht te krijgen in een gesprek, of juist stilte te vinden; een plek waar medewerkers bezoekers kunnen verwijzen naar personen of instellingen die zich met de gevraagde hulpverlening bezighouden.

2016: Dromen en doen
In 2016, met de overdracht van Zorg en Welzijn van provincie naar gemeente werd de gemeente Alphen aan den Rijn geconfronteerd met de personeelskosten van de beroepskrachten van St. De Binnenvest uit Leiden die in Het Open Venster werkzaam zijn. De gemeente vond dat Het Open Venster goed werk verrichtte, maar ook dat het nog meer activiteiten kon ontwikkelen in het kader van de participerende samenleving.

Via een enquête onder een groot aantal vaste bezoekers is er onder andere gevraagd wat hun wensen en ideeën zijn om hun leven meer inhoud te geven. Het was verrassend dat zij hun dromen wilden delen en hoe die varieerden: van miljonair worden tot gewoon gelukkig en tevreden zijn.

Een aantal van die dromen zijn, samen met bezoekers en vrijwilligers al gerealiseerd in de vorm van bijvoorbeeld een moestuin waarvan de oogst gebruikt werd ter aanvulling van de diepvriesmaaltijden. Tot er iemand besloot de oogst te gebruiken als groente voor een verse maaltijd. En dat viel zo in de smaak dat er steeds vaker vers gekookt werd door een vrijwilliger met hulp van bezoekers. Nu is een professionele kok aangesteld die op de maaltijddagen de scepter zwaait in de keuken, en de bezoekers dringen om mee te mogen helpen met voorbereiden en koken. Diepvriesmaaltijden worden bijna niet meer gebruikt en gaan eind 2018 helemaal uit het systeem.

2017: Financiële steun gemeente
In een motie (begin 2017) die breed gesteund werd door de gemeenteraad is de subsidie voor Het Open Venster tot en met 2018 veilig gesteld.

2019: 30-jarig bestaan
In mei 2019 bestaat het Open Venster 30 jaar. We gaan zeker stilstaan bij dit jubileum. Hoe? Als je daar een idee voor hebt, horen we dat graag.