Het bestuur van Het Open Venster

Het dagelijks bestuur van de stichting wordt gevormd door een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast is er een adviserend lid namens de vrijwilligers van Het Open Venster en een adviserend lid namens de Raad van Kerken van Alphen aan den Rijn. Het bestuur faciliteert de activiteiten van Het Open Venster en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering ervan. De bestuursleden zijn met hart en ziel betrokken bij het reilen en zeilen van Het Open Venster. Regelmatig zijn zij in de huiskamer te vinden.

Het bestuur bestaat uit:

  • Martin Wijnans – voorzitter
  • Jan Willem van Dijk – penningmeester
  • Marieke van der Velde – secretaris
  • Jan Koudijzer – adviserend lid namens vrijwilligers
  • Margreet Oudenes – adviserend lid namens de Raad van Kerken